Terras üçün yer örtüyü

Terras üçün yer örtüyü

Xüsusilə tələbkarlar üçün

RELAZZO örtüyü bəzi hallarda "maye ağac" adlandırılan RAUWOOD WPC kompozit materialından istehsal edilmişdir. Tərkibi hazır məhsulu keyfiyyətini artıran xırdalanmış ağac qırıntıları (kəpəkləri) ekoloji cəhətdən təmiz polimer və funksional kompleks əlavələrdən ibarətdir. Vizual cəhətdən hamardır, toxunan ağacdan hazırlandığı hiss edilir – eyni struktura, eyni istilik. Bununla bərabər, RELAZZO sistemi adi ağacdan fərqli olaraq prinsipial üstünlüklərə sahibdir: 

atmosfer təsirlərinə, ultrabənövşəyi şüalara, duzlu suya və yuyucu vasitələrə qarşı dözümlüdür;
cilanlamaya, il ərzində rəngləməyə və qoruyucu lakın çəkilməyinə ehtiyac yoxdur;
çürümür və kiflənmir;
üzərində ağır predmetlərin quraşdırılmasına imkan verən mexaniki möhkəmliyə malikdir;
istifadəsi və istismarı rahatdır (yaş vəziyyətdə belə sürüşmür, yanmaya qarşı müqaviməti var)

Dizayn formalarının müxtəlifliyi форм

RELAZZO kolleksiyası istediyiniz idealarınızı həyata keçirə bilmək üçün 12 növ təbii dekor və 5 növ ekoloji cəhətdən təmiz materiallardan hazırlanan örtüklərdən ibarətdir. Çəkiyə görə optimal seçim edə bilərsiniz: içiboş profil və böyük lövhə. Hər iki varinat asan mişarlanır və emal edilir. Böyük lövhə nərdivanlar, meydança, yarus və böyük yükləmələr olacaq yerlər üçün optima seçimdir. Bundan başqa siz eninə görə üç ölçü (140, 169 və 194mm) arasında və qalınlığa görə isə iki ölçün (23 və 30mm) seçim edə bilərsiz.  

Zahiri görünüş və təbii ağac hissi

Təbii ağacın yüksək keyfiyyətli fakturası.

Minimal qulluq

Cilalamaq, rəngləmək, qoruyucu lakla örtmək daha lazım deyil.

Solmayan dekor


Ultrabənövşeyi müdafiənin tətbiqi nəticəsində.

Sürüşməyə müqavimətin ən yüksək sinfi

DIN 51097-ə əsasən

Tez montaj

  • deşiklərin burğulanması olmadan (bütün sistemlər üçün) ağac-polimer kompozitdən (DPK) dayaq profilinin sürətli montajı.
  • patentləşdirilmiş tez klipləyən sayəsində montaj sürətinin 6 dəfə artırılamsı (finello, naturo, coro üçün).

RELAZZO müxtəlifliyi

RELAZZO dekor və səthlərin müxtəlifliyinə görə fərqlənən puro, finello, naturo və coro terras örtüklərinin geniş kolleksiyasını yaradır. Səth, dekor, uzunluq və lövhənin enini seçməyinizdən asılı olmayaraq RELAZZO kolleksiyası Sizə həmişə ən çətin idealarınızı belə reallaşdırmağa imkan verəcək.