☰ Меню
zastavka az.JPG

Kilidləmə - qaldırıcı

Kilidləmə - qaldırıcı
Bəzi maili və özünə tərəf açılan pəncərələr mikrolift kilidləməyə malikdirlər. Burada əsas funksiya pəncərələrin açılıb-bağlanması zamanı çərçivənin deformasiyaya uğramamasıdır.

Standart çərçivənin çəkisi 30-35 kq arasında olur.

Pəncərələrin uzun müddət problemsiz işləməsi və çərçivələrdə heç bir deformasiya problemlərinin olmaması üçün asan və rahat seçim - mikroliftdir, hansi ki, dəstəyin düzgün olmayan istiqamətə çevrilməsi kimi səhv hərəkətləri də bloklayır.

Pəncərə bağlı vəziyyətdən özünə tərəf açılmış vəziyyətə keçirilə bilər. Eyni zamanda iki fərqli vəziyyətdə ola bilməz: özünə tərəf açılmış və tam açılmış.