Mikrohavalandırma

Mikrohavalandırma

Müasir pəncərə - çox funksiyanı icra edə bilən qəliz mexanizmdir. Bu funksiyalarından biri isə havalandırma sistemidir. Plastik pəncərələrdə bu funksiya özünə tərəf açmanın köməyi ilə reallaşdırılır, lakin bu həmişə rahat olmaya bilir. Havalandırmanın ən sadə üsulu açmanın məhdudlaşdırılmasıdır, hansı ki, kiçik plastik "darağı" təmin edir. Açma fiksatoru lazım olan açma bucağının əllə idarə olunmasına imkan verir və pəncərəni təxmini olaraq 10mm-dən 70mm-ə kimi açılmış və maili formada fiks olunmasına şərait yaradır.