☰ Меню
zastavka az.JPG

Sındırmaya qarşı furnitura

Sındırmaya qarşı furnitura
Pəncərə estetik baxımdan qəşəng olmaqla bərabər həm funksional, həm də təhlükəsiz olmalıdır. Bu məqsədlə bağlanmanın, təhlükəsizliyin və tənzimləmənin müasir sistemi sındırmaya qarşı tıxac hazırlandı. Sındırmaya qarşı tıxacların və cavab plankalarının patentlənmiş forması pəncərənin etibarlı bağlamasına zəmanət verir və ya yad nüfuzetmənin qarşısını alır.