☰ Меню
zastavka az.JPG

İdarə olunan bağlama tıxacları

İdarə olunan bağlama tıxacları
Bağlayıcı tıxacların funksiyası - bağlamanın bütün perimetri üzrə elementlərinin sıxılmasını təmin etməkdir. Mexanizmlərə tıxacların quraşdırılması xüsusi texnologiya vasitəsilə həyata keçirilir. Tıxaclar da bütün furnituralar kimi xüsusi termik emalla poladdan istehsal edilmişdir və örtülmüşdür. Tıxaclar oval formaya malikdir.