UNI_ONE Standard

UNI_ONE Standard
UNI_ONE Standard konstruksiyası həmişə aktualdır: onun zərifliyi və bitərəflik öz sadə, amma ciddi xətlərindən çıxır, hansılar ki, istənilən arxitektura kontekstinə yazılırlar, müasirdən bərpaya qədər. 81,5mm x 70mm seksiyasının qanadı; 77,5mm x 70mm seksiyasının Çərçivəsi; İkiqat şüşələmə, qalınlıq 28 / 32mm Uw = 1,2 Vatt / (m 2) ağacın yumşaqlığı: 1,2 Vatt / (m 2)