☰ Меню
zastavka az.JPG

Montaj köpüyü

Montaj köpüyü

REHAU-DAN YENİLİK - PROFFESİONAL MONTAJ KÖPÜYÜ!

REHAU öz istehsal çərçivələri daxilində sistem komponentlərindən hazırlanan məhsullarının imicinə xüsusi diqqət yetirir və əsas tələbi keyfiyyət olan tərəfdaşlarına bu məhsulları ənənəvi olaraq təklif edir. REHAU montaj köpüyü xüsusi olaraq bazarda seçilir.
REHAU-un peşəkar montaj köpüyü həm peşəkar montajçılar üçün, həm də şirkət və son istehsalçılar üçün əla seçimdir. Əmin ola bilərsiniz ki, yaxşı edilmiş montaj hesabına pəncərələrin ömrü daha da uzanır

UNİVERSAL TƏTBİQ ETMƏ

PƏNCƏRƏLƏRİN MONTAJI


Hamar strukturana görə montaj tikişlərində qabarmalardan və çəkilmələrdən asanlıqla qaçmaq olur.

ÇƏKİLMƏLƏRİN MONTAJI


Montaj köpüyünün montaj çəkilmələrində istifadə olunması pəncərinin daha soyuq olan aşağı hissəsində daha intensiv olur.

QAPILARIN MONTAJI


Qapıların montajı zamanı montaj köpüyündən istifadə qaçılmazdır. Qapı çərçivəsi ilə divar arasındakı boşluğu doldurmaq üçün istifadə olunur.

KOMMUNİKASİYALARIN ÜZLƏMƏSİ


Su boruları ətrafındakı boşluğu doldurur, isitmə bateriyalarının ətrafındakı boşluğu doldurur.

DİVAR VƏ TAVANIN BİRLƏŞMƏ XƏTTLƏRİ


Beton bloklar arasındaki hissəni ideal olaraq doldurmaq mümkündür və yaxşı səs izolyasiyasını təmin edir.

GİPSKARDON MONTAJIMontaj köpüyünün köməyi ilə polisterin lövhələrin, mineral matların və gipskardon tavanların montajı mümkündür.

DAMLARIN MONTAJI


Montaj köpüyünü damın və müxtəlif örtülmələrin istilik izolyasiyası üçün istifadə etmək olar.