Şüşə paketlər


Enerjiqoruyucu şüşə paketləri
Enerjiqoruyucu şüşə - bu şüşə üzəri nazik örtüklü, görünən işığı və günəşin infraqırmızı istilik şüalarını buraxma xassələrinə malikdir. İnfraqırmızı qısadalğalı istilik şüalarının mənbəyi olan otaq temperaturuna qədər qızdırılmış əşyayalar verdiyi istilik şüalarını isə içəri geri qaytarır.

İkikameralı şüşə paketləri
İnşaat Normaları və Qaydaları istilik müqavimətinin ötürülməsinin aşağı dərəcəsinin normativ ölçü əmsalını 0,55 m2 °C /W təyin edir. Belə istilikdən qorumanı ikikameralı şüşə paketləri (4-14-4-14-4) təmin edirlər. İkikameralı şüşə paketi artıq xarici səs-küyün səviyyəsini 38-40 DB-da aşağı salır.
Birkameralı şüşə paketləri
Sadə şüşə paketı – 24mm qalınlığında olan (4-16-4) bir kameralı şüşə paketləridir. Belə şüşə paketi aşağı müqavimətli istilik əmsalına C/W° 0,34 m2 malikdir. Bu o deməkdir ki, su buxarı xarici tempratur 8 °C olduqda artıq pəncərənin səthinə konsentarsiya etməyə başlayır və xarici mühitdəki səs-küyü təxminən 34 dB azaldır. Sadə şüşə paketinin yalnız inzibati binalarda və şüşəbənd olan eyvanlara açılan otaqlarda tətbiq edilməsi məsləhətdir.

Товары 1 - 3 of 3
First | Prev. | 1 | Next | Last All