☰ Меню
zastavka az.JPG

Rehau GENEO

Rehau GENEO

REHAU GENEO - tam armaturlanmış pəncərə profilləri sistemidir. Bu profillər pəncərə konstruksiyalarının istehsalı sahəsində real sıçrayışdır və pəncərə məhsullarını istehlak xüsusiyyətlərinə görə yeni, yüksək səviyyəyə çıxarır. Ixtiranın əsası - RAU-FIPRO innovasiyalı fiberlif materialdır, hansı ki, rekord möhkəmliyi ilə və yüksək yüklənmələrə qarşı müqaviməti ilə fərqlənir. O da, öz növbəsində polad armaturlaşmadan imtina etmək imkanı verir.

ƏSAS SİSTEM XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

  • Sistem dərinliyi: 86 mm
  • İstilik izolyasıyası: istilik ötürmə müqavimətin əmsalı 1,05 м2 с/вт -dən yuxarı;
  • Səs izolyasiyası: Avropa normaları ilə 5-cı dərəcəyə kimi;
  • Oğurluqa qarşı: 2-ci dərəcədən başlayır. Kilidlərin asan qurqşdırılması;
  • Dizayn: Rənglərin və formaların hədsiz həlli imkanları.