Rehau DELIGHT-DESIGN

Rehau DELIGHT-DESIGN

DELIGHT-Design sisteminin texniki həlli çərçivənin və qanadın enlərini azaldır. O, da öz növbəsində evə daxil olan gün işığını adi sistemlərə nisbətən 10% çox buraxır. Bundan başqa DELIGHT-Design sistemi improvizasiya üçün və pəncərəyə arzularınıza uyğun olaraq fərdi dizayn vermək imkanı yaradır. 

ƏSAS SİSTEM XÜSUSİYYƏTLƏRİ:

  • Sistem dərinliyi/Kameraların sayı: 70 mm/5 kamera.
  • İstilik izolyasiyası: Rопр =0,8м2 с/вт.
  • Oğurluqa qarşı: bağlanma cihazın yerini 13 mm sürüşdürülməsi nəticəsində gücləndirilmiş kilid quraşdırılması. 
  • Hava və su buraxmağa qarşı: iki konturlu kipləndirici hesabına yelə, suya və toza qarşı etibarlı qoruyucu (kipləndiricilərin xaricdən və daxildən 8 mm biri-birinin üstünə oturması).
  • Üst səthi: yüksək keyfiyyətli, ideal hamar, qulluq edilməsi üçün rahat.