UNI_ONE COMFORT

UNI_ONE COMFORT
UNI_ONE COMFORT konstruksiyası yeni təcrid edilmiş materialların inkişafıyla uyğunluqda texniki irəliləmənin nəticəsidir, hansılar ki, istilik və akustik təcrid etmənin yüksək səviyyələrinə çox nail ola bilərlər. Çərçivədə təcrid edən profillərin YERS-i tətbiqi 1,2 Vatta (m²K) qədər Uf-un çəkilmiş orta qiymətini (orta mənasını) azaltmağa icazə verir, nə 1,0 Vatta (m²K) qədər pəncərənin istilik keçirmə xassəsinin əmsalını azaltmağa icazə verir. UNI_ONE COMFORT Boltsanoda Casa Clima sinif-agentliyi tərəfindən sertifikatlaşdırılmışdır, İtaliya. 81,5mm x 70mm seksiyasının qanadı; Çərçivə 77,5mm x 90mm seksiyası; Vattın Uw 0,9-u İstiliyi izolyasiyası / (m 2), üç qat şüşələmə, 49mm qalınlığı. Uw = 0,9 Vatt / (m 2) ağacın yumşaqlığı: 1,2 Vatt / (m 2)