Bağ üçün su boruları

Садовые шланги QUATTROFLEX PROFI

REHAU çeşidlərinə geniş spektri olan yüksək keyfiyyətin möhkəmlənmiş su boruları aiddir

Məhsul xətti uzun müddətli intensiv istifadə üçün PREMİUM sinifli su borularından başlayır, intensiv istifadə üçün olan COMFORT sinifli su boruları ilə davam edir, həvəskar istifadə üçün olan UNİVERSAL su boruları ilə kifayətlənir:

  • Satışda 13mm-dən (1/2”) 50mm (2”) diametr diapazona kimi mövcuddur
  • Standart ölçülər: 20m, 25m, 30m və 50m
  • Qeydi standart ölçülər: 1.000m-ə kimi

Keyfiyyət özü hər şeyi danışır

Diaqonal möhkəmliyi ilə bərabər (formanın yüksək sabitliyi, boru və uzatmalarının deformasiyaya uğramaması, materialın minimal yorğunluğu, uzunmüddətli istifadə) məhsullarımızı aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə də alırlar.

  • 24 və ya 18 lifli diaqonal möhkəmləndirmə: təzyiqə yüksəldilmiş dözümlülük və formanın sabitliyi
  • Divarın artırılmış qalınlığı: fırlanma, bükülmə, əyilmə məhdudluğu
  • Temperatur (-20°C qədər +60°C) dəyişikliklərinə yüksək elastiklik və sabitlik
  • İstifadəsi geniş yayılıb
  • Məhsulun innovativ dizaynı

Ulduz keyfiyyəti sistemi

Su borularının daha da effektiv sistemləşdirilməsi üçün ulduz keyfiyyəti sistemindən istifadə olunur.

Bu cəhət müştəri və bağbanlara daha tez və düzgün seçim etməyə imkan verir.

Forma emosiyaları izləyir

Alış həmişə gözlə tamamlanır. Məhsulun xarici görünüşü alqı-satqıya təsir edir. REHAU su borusu üzərindəki rəngli etiket nəinki diqqət cəlb edir, eyni zamanda uzun müddət istehlakçıların yadında qalır. Etiket üzərindəki yazılar alıcıları texniki göstəricilər barəsində məlumatlandırır.

PREMIUM TEXNOLOGİYA DİZAYNDA BİRLƏŞDİ

Шланги REHAU QUATTROFLEX PLUS

Təhlükəsiz, müasir, fasiləsiz işləyən, güclü, eyni zamanda da eleqant – PREMİUM kateqoriyalı su borularını bu cür xarakterizə etmək olar. Yüksək dözümlülüyə malik bu borular kifayət qədər elastik, yumşaq və stabil formaya malikdirlər. Bununla bərabər yüksək ekstrimal şəraitdə belə borular öz keyfiyyət göstəricilərini saxlaya bilir.

Yeni dizayn standartına uyğun olaraq gümüşü rəngin uzununa zolaqlarla boru üzərində çəkilməsi hesabına boruların zahiri görünüşü yaxşılaşdırılmışdır.

QUATTROFLEX PROFI

Tünd məxməri qırmız rəngi ilə QUATTROFLEX PROFI su boruları axşam günbatan vaxtı bağdakı giləmeyvələri xatırladır. Su borusundaki kişik çıxıntılar xoş nahamarlığı və əl tərəfindən rahat tutmanı təmin edir.

QUATTROFLEX TOP

Gözə çarpan və eyni zamanda mülayim: öz işıqsaçan təmiz qırmızı rəngiylə QUATTROFLEX TOP su borusu qızılgüllərin və rənglərin dənizindən hansısa simbiozu təqdim edir, amma eyni zamanda özünə sadiqdir: istənilən bağ üçün PREMIUM-sinifin keyfiyyətinin canlı təcəssüm etməsi

QUATTROFLEX PLUS

Ətrafa günəş kimi saçan sarı rəngli QUATTROFLEX PLU boruları ilə həzz alın. Özünü tanıtmış keyfiyyətdə davamlılıq və etibarlılıq!

FUNKSİONALLIĞIN YAXŞI EMOSİYAYA SƏBƏB OLMASI COMFORT-DUR

Шланги SLIDE LINE (технология Easy Slide)

Bağ üçün olan su borularının “qızıl orta”sını təşkil edir. Sadə, təzyiqə qarşı möhkəm, yumşaq və eyni zaman güclü və orta yükə dözümlüdür. COMFORT su borularının öz xüsusiyyətləri var. Və onlarda yüksək sürüşmə qabiliyyəti yoxdur.

Standart xəttli rəng dizaynına görə PREMİUM və UNİVERSAL kateqoriyalar arasında orta mövqe təşkil edir.

GREEN LINE

Açıq səma altında qazon üzərindəki dolğun yaşıl su borusu rahat və harmonik görünür. Öz möhkəmliyi və stabilliyi ilə uzunmüddət sahibləri üçün rahat istifadəni təmin edir.

SLIDE LINE

Asandır və təzyiq göstərmədən sürüşür. Sarımtıl rəngi və unikal səthi ilə diqqəti cəlb edir. Xüsüsi tərkibi əsasında su borusu ekoloji cəhətdən təmizdir.

PRO LINE SARI/YAŞIL
Bağda işıqlı havada belə işıq saçan PRO LİNE borsunu görəndə qışqırmaq istəyirsən: “Cavan-yaşıl”. Fərəh və həyatdolu dizayn altında ekoloji cəhətdən təmiz materialdan hazırlanan borular dayanır.

UNİVERSAL QƏNAƏTCİL

Универсальные садовые шланги REHAU ECO

Bağ su borularının məhsul xətt UNIVERSAL seqmentiylə qurtarır.
Çox nadir hallarda və az təzyiqlə su borularından istifadə edənlər üçün nəzərdə tutulub. ECO su borulardan istifadə edənlər belə keyfiyyət və funksionallığa diqqət yetirə bilərlər.

Yeni rənglər və yeni adda olan universal su boruları, bağın sadə strukturu üçün nəzərdə tutulub. Bu sadə su boruları suyu lazım olan yerə apara biləcək.

TREND HƏR ZAMAN BİR ADDIM ÖNDƏDİR!

Садовые шланги CYCLE LINE

Söhbət su borularının uzunmüddətli istifadəsindən və ya tamamilə yeni hazırlanmasından gedir. Bu kateqoriyadan olan boruları bir şey birləşdirir: onlar başqadır, onlar yenidir, onlar innovativdir. Amma həmişə peşəkar suvarmanın REHAU-un yaxşı özünü tanıtmış keyfiyyətinə malikdirlər. Bağ üçün hər yeni mövsüm yenidən başlanır.

CYCLE LINE

Xarici təbəqəsinin 85% ikinci emal materialından hazırlanan boru təsəvvür edin. "Belə şey ola bilməz!" - deyəcəksiniz. Biz isə cavab vermək istəyirik: "Bəli, mümkündür!" və sizə CYCLELINE su borularını təqdim edirik. Bu suvarma borusu elə bağda ekoloji şüurlu istifadə üçün lazımdır.

DESIGN LINE

Bağ modern rənglərdən imtina edəcəyiniz yer deyil. Bu gözə çarpan parlaq namizədi görəndə eləcə qışqırmaq istəyirik: "Su, addımla irəli". Bağdakı su borularının tamamlanmış görünüşü TREND olmağa imkan verir.

SOLAR

Sabahki günü həmişə düşünmək və günəş enerjisindən istifadə etmək lazımdır. SOLAR su boruları ilə bu mümkündür. Onun köməkliyi ilə qızmış su çox rahatlıqla bağdakı duşa və ya hovuza axıdıla biləcək.

EKONOM SUVARMA ÜÇÜN XÜSUSİ SİSTEMLƏR

Садовый шланг REHAU РУСАЛКА для бережого полива

QİYMƏTLİ OLANI QORUYAQ! 
Su – bu gələcəyin mavi qızılıdır, onun qənaətli istifadəsinin dərk edilməsi labüddür. Xüsusi olaraq hazırlanmış sistemləri bitkiləri lazımi miqdarda su ilə təchiz edərək, suya və pula qənaət etməyə kömək edir. Bu da daimi həzzi bəxş edir.

КАПЕЛЬНЫЙ ШЛАНГ
REHAU-un DAMCI ŞLANQI həm torpağın altında, həm də üstündə ola bilər. O bitkilərə bərabər formada suyun verilməsini təmin edir. Təzyiqi kompensasiya edən inteqrasiya edilmiş damcısalanlardan, silikondan labirintlərin və membranların kombinasiyasından təşkil edilmişdir


MİRVARİ SU BORUSU
İkinci emal materialından istehsal edilmiş REHAU-un MİRVARİ SU BORU-su ləklərin və çiçək ləklərinin suvarılması üçün xüsusi olaraq nəzərdə tutulmuşdur. Suyun damcılarla verilməsi hesabına suyun 70 %-inə qədər qənaət etməyə müvəffəq olunur.


SU PƏRİSİ SU BORUSU
SU PƏRİSİ su borusunun səthi kiçik kəsiklərdən ibarətdir, hansından ki, suyun incə axınları keçir. Zərif və yeni cücərmiş bitkilərin üzərindən ehtiyatla keçir. Bu üçkameralı sistem sayəsində təzyiqin bərabər ölçülü paylanmasının təmin olunması əsasında mümkün olur.

Su boruları, komplektləşdirənlər və armatur. 2016-ci ilik kataloqunu yüklə!

Bölməyə geri qayıt!